Begrazingsgebied Eerdse Hei

Het heideveldje gelegen in de Eerdse bossen is toegankelijk voor wandelaar middels een smal wandelpaadje. Vanaf de start van de heidebegrazing, in 2007, hebben de schapen hun heidebeheer bijdrage elk jaar geleverd.

Gedurende het begrazingsseizoen(april tm oktober) kan u de schapen dus tegenkomen. De inzet van de schapen geschiedt in overleg met Staatsbosbeheer en verschilt van jaar tot jaar.

De aanwezigheid van schapen wordt aangekondigd op de toegangsklappoortjes.